WYDAWNICTWO INSTYTUTU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARDOWYCH

Wydawnictwo IHiSM
ul. J. Słowackiego 116
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 44 7327463
email: wydawnictwo.ihism@ihpt.pl

Redakcja Wydawnictwa IHiSM
Wojciech Baran-Kozłowski, Jacek Bonarek, Janusz Budziński, Rafał Jaworski (Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego)

O Wydawnictwie - POBIERZ

Dla autorów - POBIERZ

Arkusz recenzyjny Wydawnictwa IHISM - POBIERZ

Procedura recenzji naukowej - POBIERZ

Zasady etyki publikacyjnej - POBIERZ

Oświadczenia autorów - POBIERZ


Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. Tom 1 - POBIERZ

Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. Tom 2 - POBIERZ

Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. Tom 3 - POBIERZ

Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. Tom 4 - POBIERZ

Wojciech Baran-Kozłowski, Dziedziczenie ustawowe w Polsce, Piotrków Trybunalski 2014 - POBIERZ

Janusz Budziński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji w okresie panowania Mikołaja II (1894-1017). Przemiany organizacyjne, Piotrków Trybunalski 2015

Paweł Olszewski, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Turcji i Bliskiego Wschodu w latach 1918-1923, Piotrków Trybunalski 2015

Marek Dutkiewicz, Łukasz Politański, Gomunice na kartach dwóch woje światowych, Gomunice-Piotrków Trybunalski 2015

Wojsko Polskie na Wschodzie w latach II wojny światowej. Refleksje historyczne wywołane siedemdziesiątą rocznicą bitwy pod Lenino, red. B. Szubtarska, Piotrków Trybunalski 2015

Z dziejów PPS. Studia i szkice, pod red. J. R. Budzińkiego, J. Bonarka, Piotrków Trybunalski 2015

Andrzej Kobus, Miasto Krzepice w dokumentach bezpieki. Historie tajne, kontrowersyjne i ciekawe, Piotrków Trybunalski 2015

Aleksander Bołdyrew, Equus Polonus. Koń w wojsku polskim w XVI wieku, Piotrków Trybunalski 2016

Maria Obrusznik-Partyka, Józef Ignacy Kraszewski w świetle korespondencji z Władysławem Bełzą, Piotrków Trybunalski 2016

Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939, Poznań-Bydgoszcz-Piotrków Trybunalski 2017

Polski Niepodległej regionu korzenie, pod red. J. R. Budzińkiego, J. Bonarka, Piotrków Trybunalski 2017 (publikacja sfinansowana w ramach programu MNiSW "Wsparcie Uniwesytetów Trzeciego Wieku") - POBIERZ

Janusz Budziński, Piewczewskij Most. Z dziejów dyplomacji Imperium Rosyjskiego w latach 1802-1914, Piotrków Trybunalski 2017

Hypomnemata Byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salomonowi, pod red. J. Bonarka, S.Turleja, Piotrków Trybunalski 2017

Wojciech Baran-Kozłowski, Misje pruskie w pierwszej połowie XIII wieku, Piotrków Trybunalski 2018, ISBN 978-83-953306-0-5 - POBIERZ

Łukasz Politański, Rozprza – Jeżów 1939, Rozprza 2019, ISBN 978-83-953306-1-2 - POBIERZ