KRÓTKA HISTORIA

Instytut Historii działa w ramach Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Początki jego działalności sięgają roku akademickiego 1997/1998, kiedy naukę na kierunku Historia rozpoczął pierwszy rocznik studentów.
W 2005 roku Instytut Historii przeszedł reorganizację i na bazie jego kadry wydzielił się Instytut Stosunków Międzynarodowych.
Od roku akademickiego 2006/2007, w związku z wprowadzeniem systemu bolońskiego, zostały uruchomione studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, a w roku akademickim 2007/2008 studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.
Działalność naukowa i dydaktyczna oraz potencjał kadrowy Instytutu Historii czynią go atrakcyjnym partnerem do współpracy zarówno na poziomie regionalnym jak i ponadregionalnym. Dowodem tego jest organizacja licznych konferencji naukowych, w tym również o zasięgu międzynarodowym..
Zebrania naukowe organizowane przez piotrkowskie koło Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (działające przy piotrkowskim Instytucie Historii) gromadzą nie tylko pracowników nauki, ale również studentów, nauczycieli i uczniów szkół piotrkowskich oraz miłośników historii.
Od 2008 roku organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Historyków „Klio” i Instytut Historii konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu piotrkowskiego. Od pięciu lat Instytut Historii wspólnie z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim bierze udział w organizacji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje miasto”.
Od wielu lat, we współpracy z Piotrkowską Rodziną Katyńską, organizowane są prelekcje o tematyce Zbrodni Katyńskiej dla młodzieży szkolnej oraz dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs wiedzy o Zbrodni Katyńskiej pt. „W imię miłości Ojczyzny”.
Od wielu lat w rozgłośni PR „Radio Łódź” realizowane są audycje popularno-naukowe poświęcone tematyce historycznej.
We współpracy z placówkami muzealnymi regionu, w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim, realizowane są liczne prelekcje i wystawy.