DO-SO-MO

Informacja

Journal of Minoan-Mycenaean
and Classical Studies

Tytuł: DO - SO - MO

ISSN:1732-7636

Pierwsze wydanie: 2000

Częstotliwość wydań: rocznik

Problematyka: historia i nauki pokrewne

Wydawca: Instytut Historii, UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: ul. Słowackiego 114/118; 97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: sergius.sharypkin@interia.pl,
leopoliensis@wp.pl,
ktw2006@wp.pl

Rada Wydawnicza:Zbigniew Danek  (University of Łódź, Poland), Margherita Jasink  (Università di Firenze, Italia), Anna Sacconi  (Università di Roma “La Sapienza”, Italia), Rossana Stefanelli  (Università degli Studi di Firenze, Italia)

Redakcja: Redaktor naczelny: Sergiusz Sharypkin (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia  w Piotrkowie Trybunalskim), Zastępca redaktora naczelnego: Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki), Rafał Rosół (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Redaktor statystyczny: Václav Blažek (Universytet T.G. Masaryka w Brnie, Republika Czeska)

Redaktorzy lingwistyczni: Markus Egetmeyer (Université Paris-Sorbonne ) – German texts,
Giulio M. Facchetti (Milano) – Italian texts,
Gareth Owens (Technical University of Crete, Heraclion, Greece) – English texts,
Thomas Palaima (University of Texas at Austin, U.S.A.) – English texts

Sekretarz: Małgorzata Piotrowska (Piotrków Trybunalski, Poland)

Konsultacje językowe: Marek Majer (Harvard University, U.S.A.)