STRUKTURA INSTYTUTU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Dyrektor Instytutu - dr hab. Janusz Budziński
Wiceyrektor Instytutu - dr hab. Paweł Olszewski

Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku

dr hab. prof. UJK Wojciech Baran-Kozłowski - kierownik
dr hab. Jacek Bonarek
dr hab. Janusz Budziński
dr Katarzyna Stelmasiak


Zakład Historii Polski do XIX wieku

prof. dr hab. Edward Opaliński - kierownik
dr hab. Aleksander Bołdyrew
dr hab. Paweł Olszewski
dr Rafał Jaworski


Zakład Historii XIX i XX wieku

dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz - kierownik
prof. dr hab. Edward J. Nalepa
dr Konrad Ludwicki
dr Dariusz Rogut


Pracownia Historii Literatury

dr hab. Pelagia Bojko - kierownik
dr hab. prof. UJK Maciej Szargot
dr Wioletta Bojda


Pracownia Języka Polskiego

dr hab. Jolanta Bujak-Lechowicz – kierownik
dr Agnieszka Klimas
dr Lidia Pacan-Bonarek


Pracownia Stosunków Międzynarodowych

dr hab. Danuta Mucha – kierownik
dr Paulina Depczyńska
dr Andrzej Kobus