PIOTRKOWSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE

Informacja

Tytuł: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

ISSN: 2081-26-63

Pierwsze wydanie: 1998

Częstotliwość wydań: rocznik

Problematyka: historia i nauki pokrewne

Wydawca: Instytut Historii, UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: ul. Słowackiego 114/118; 97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: redakcjapzh@interia.pl

Rada Naukowa: Maciej Salamon, Gennadij F. Matveev, Edward Wiśniewski, Maciej Kokoszko, Czesław Grzelak, Edward Mierzwa, Henryk Stańczyk, Zygmunt Matuszak, Edward Opaliński.

Redaktor Naczelny: Janusz R. Budziński

Redakcja: Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Aleksander Bołdyrew, Rafał Jaworski, Jacek Bonarek (sekretarz)