KOŁA NAUKOWE

SKN Archiwistów
Opiekun: dr Rafał Jaworski
e-mail: sknaf@unipt.pl

SKN Historyków KLIO
Opiekun: dr hab. Janusz Budziński
e-mail: klio@unipt.pl
WWW: http://www.unipt.pl/kola/klio/index.html