Witamy na stronie Instytutu Historii
i Stosunków Międzynarodowych
Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Wydawnictwo IHISM

Współpraca

Darczyńcy

Konferencje

Oferta kształcenia

Wykłady otwarte

Stypendia


Motyw ilustracyjny autorstwa Erika Jönsona Dahlbergha wykorzystany na stronie www Instytutu Historii w Piotrkowie Trybunalskim oraz na drukach Instytutu przedstawiający Piotrków w XVII w. został zaczerpnięty z Riksarkivet, Erik Dahlbergs samling, Arkivnummer 720269, Omslagnummer 28, Bladnummer 1.